پێویستیان بە ٣ کاشڤان هەیە لە هەولێر - Find a job in Kurdistan

گەورەترین سەرچاوەی دۆزینەوەی هەڵی کار لە کوردستان


07/11/2020

پێویستیان بە ٣ کاشڤان هەیە لە هەولێر

 هه ولير 

پيويستمان به(3) كارمه نده بؤكاري كاشڤاني

به م مةرجانه ي خوارة وة 

1_ ئه زموني كاري هه بيت 

2_ مؤله تي گشتي هه بيت

كاتي ده وام 8 بةياني بؤ 5 ئيواره 

400 هه زار+ نسبه 

بؤ زانياري زياتر ___  07515284917