دەلیڤا کارێ ل دهوک بۆ ئەندازیاری میکانیک فەنی - Find a job in Kurdistan

گەورەترین سەرچاوەی دۆزینەوەی هەڵی کار لە کوردستان


17/11/2020

دەلیڤا کارێ ل دهوک بۆ ئەندازیاری میکانیک فەنی

 هەلی کار بۆ ئەندازیار  میکانیک (فنی) 

لە شارى دهؤك  

دەبئت دانیشتووى شارى دهؤك بيت 

دەبئت پئشتر وەک فەنی کاری کردبئت 

مووجە و کاتی دەوام لە کاتی جاوپئکەوتن دیاری دەکرئت بۆ کارکردن سیڤی بۆ ئەم ڤایبەرە بنئرن 

 ٠۷٥٠۹٦٦٤٤٦