وۆرد ڤیژن پێویستی بە پاسەوانە - Find a job in Kurdistan

گەورەترین سەرچاوەی دۆزینەوەی هەڵی کار لە کوردستان


21/08/2020

وۆرد ڤیژن پێویستی بە پاسەوانە

 

ده رفه تا کاری ل World Vision
نافی کاری/حه ره س
جهی کاری/زومار
باورنامه/شهادا کولیی
خودان شیان بیت دفی کاری دا
دیماهیک ژفانی تقدیمی/22/8/2020
بو تومارکرنا نافی خو سیفی خو فریکه بو فی ئیمیلی ل خواری

recruitment_irqo@wvi.org